Obchodné podmienky


Dodacie lehoty: 
Dodacia doba sa pohybuje od 24 hodín do 21 dní. Priemerná dodacia doba je spravidla do 14 dní – dodacia lehota je čas od spravenia objednávky po predanie balíku pošte. Presná dodacia doba závisí od dostupnosti tovar o dodávateľa. 

 Spôsob dodania tovaru:
 Tovar posielame poštou formou listovej zásielky alebo balíka formou dobierky. 

Ceny: 
Cena každého tovaru je uvedená s DPH a je konečná. Tovary sú dodávané za ceny platné v deň objednania.

Objednávanie tovaru:
Vyplnenine a odoslanie objednávky je chápané ako záväzná objednávka. Dodávateľ sa zaväzuje doručiť tovar zákazníkovi v požadovanom množstve a sortimente a zákazník sa zaväzuje dodaný prevziať a uhradiť dodávateľovi cenu. 

Ochrana osobných údajov: 
Zákazník dáva súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov vyplnených pri registrácii alebo objednávke v zmysle Zák. č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov. Súhlas dáva zákazník na dobu neurčitú a podľa § 20 ods. 3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať. 

Práva a povinnosti:
Internetový obchod www.cinovivojaci.eu zodpovedá za: 
Dodržanie ceny aká bola v čase objednávky tovaru Dodanie tovaru v množstve a sortimente aký bol uvedený v objednávke 

Internetový obchod www.cinovivojaci.eu nezodpovedá za: 
Poškodenie tovaru spôsobené doručovateľom 
Oneskorené doručenie zapríčinené doručovateľom 

Zákazník zodpovedá za: 
Správne a korektné vyplnenie osobných údajov 
Vyplnenie a odoslanie objednávky sa považuje za záväzné momentom jej odoslania. Zákazník môže objednávku kedykoľvek doplniť.
 Prevzatie objednaného tovaru 

Reklamácie: 
Ak ste obdržali poškodený tovar, ktoré zjavne nebolo zapríčinené doručovateľom, pošlite nám ich naspäť, priložte kópiu daňového dokladu, ktorý ste pri nákupe od nás obdržali a navrhnite nám riešenie ako chcete danú situáciu riešiť.

Poštovné:
Poštovné účtujeme podľa platných taríf Slovenskej pošty.
 
späť
Vaša IP adresa je: 3.92.91.54
Copyright © 2024 www.cinovivojaci.eu. Powered by Zen Cart
PageRank